PROPOZÍCIE - HOKEJBBAL

Prejsť na obsah

PROPOZÍCIE

LIGA
1. BBHbL NA SEZÓNU 2018/2019
MODEL SÚŤAŽE 1. BBHbL sezóna 2018/2019 – 14 účastníkov

ÚČASTNÍCI:
 • HbK ProAuto Cocra Radvaň
 • Sparta Sekier
 • HbK Autos
 • Paluba Žiar nad Hronom
 • HbK Foresters
 • Kremnica Wolves
 • HbK Viking Warriors
 • HbK Stars
 • HbK Panthers
 • HbK Tigers
 • One Taxi Banská Bystrica
 • HbK Rams
 • HbK Dotraki
 • HbK Krupina

ZÁKLADNÁ ČASŤ:
 • všetky tímy sa stretnú systémom každý s každým v sezóne 1-krát (tímy odohrajú po 13 zápasov v 13 kolách základnej časti)
 • hrací čas celej základnej časti je vo všetkých zápasoch 3x12 min. čistého času
 • tresty sú v dĺžke 2, 5, 10 min. čistého času
 • všetky zápasy musia poznať víťaza, v prípade remízy po riadnej hracej dobe vždy nasledujú samostatné nájazdy, realizácia nájazdov je popísaná v Súťažnom poriadku BBHbÚ
 • bodovanie: 3 body za víťazstvo, 2 body za víťazstvo po nájazdoch, 1 bod za prehru po nájazdoch
 • po každom zápase v základnej časti aj v Play-off udeľujú Rozhodcovia zápasu titul Najlepší hráč zápasu po jednom hráčovi z každého tímu
 • určenie poradia tímov v priebehu základnej časti upravuje Súťažný poriadok

určenie poradia tímov po skončení Základnej časti je postupne podľa tohto kľúča:
 • celkový počet získaných bodov
  • ak rovnaký počet bodov dosiahli presne 2 tímy, potom je ďalším kritériom vzájomný zápas týchto dvoch tímov
  • ak má rovnaký počet bodov viac tímov, ako dva, potom rozhoduje minitabuľka vytvorená len zo vzájomných zápasov týchto tímov, kde sa postupuje podľa tohto kľúča:
 1. celkový počet získaných bodov zo zápasov len týchto tímov
 2. rozdiel strelených a inkasovaných gólov zo zápasov len týchto tímov
 3. väčší počet strelených gólov zo zápasov len týchto tímov
 4. rozdiel strelených a inkasovaných gólov zo zápasov proti všetkým tímom
 5. väčší počet strelených gólov zo zápasov proti všetkým tímom
 6. počet víťazstiev v riadnom hracom čase zo zápasov proti všetkým tímom
 7. žreb

MINIMÁLNY POČET ODOHRATÝCH ZÁPASOV PRE NADSTAVBOVÚ ČASŤ SEZÓNY:
 • nadstavbovej časti sezóny (Play-off, resp. Pohár nádeje) sa môžu zúčastniť iba tí hráči, ktorí počas základnej časti odohrajú minimálne 4 zápasy
 • započítavanie odohratých zápasov v prípade kontumácie
  • ak tím vyhrá zápas kontumačne, započítava sa každému hráčovi na súpiske tímu zápas ako odohratý, ale to platí o maximálne 2 zápasoch pre každého hráča za sezónu!
   • zápas sa ako odohratý počíta len takému hráčovi, ktorý v čase, kedy sa mal zápas hrať, sa nachádzal na súpiske tímu
  • ak tím vyhral tretí a ďalší kontumačný zápas v sezóne, tak sa zápas ako odohratý pre hráča, ktorý už má takto pripísané 2 štarty, nepočíta
   • výnimku môže udeliť BBHbÚ iba v sporných prípadoch pri kontumáciách v posledných 2 kolách sezóny, ak by to výrazným spôsobom mohlo ovplyvniť účasť hráča v nadstavbe, za ktorú sám nemohol
 • ak tím pre splnenie minimálneho počtu odohraných zápasov úmyselne uvádza na súpisku takých hráčov, ktorí na zápase nie sú prítomní, bude pri zistení takéhoto konania potrestaný odpočítaním 3 bodov v tabuľke

PLAY OFF a POHÁR NÁDEJE:
 • po konci základnej časti sa tímy umiestnené v tabuľke na 1. – 10. mieste kvalifikujú do Play-off
 • tímy umiestnené v tabuľke na 1. – 6. sa kvalifikujú priamo do štvrťfinále Play-off
 • tímy umiestnené v tabuľke na 7. – 10. mieste sa kvalifikujú do osemfinále Play-off, kde vytvoria dvojičky:
  • 7. – 10.
  • 8. – 9.
   • víťazi sa pripoja k prvým šiestim tímom do štvrťinále Play-off
   • porazení sa pripoja k dvom víťazom štvrťfinále Pohára nádeje
 • tímy umiestnené v tabuľke na 11. – 14. mieste budú pokračovať v štvrťfinále Pohára nádeje, kde vytvoria dvojičky:
  • 11. – 14.
  • 12. – 13.
   • víťazi postúpia do semifinále Pohára nádeje, kde sa ku nim pripoja dvaja porazení z osemfinále Play-off
   • pre porazených sa sezóna končí
 • Play-off sa hrá na 2 víťazné zápasy v dĺžke 3x15 min. čistého času, zápasy Play-off musia vždy poznať víťaza, v prípade rozhodujúceho tretieho zápasu, tzv. tie-breaku, sa za stavu 1:1 na zápasy hrá po ukončení druhého zápasu po 5 minútovej prestávke formou dodatkovej tretiny v dĺžke trvania 15 minút čistého času, ak sa počas 15 minút skončí 3. tiebreakový zápas nerozhodne, rozhodnú o postupujúcom nájazdy klasickým formátom (3 vs. 3, resp. do rozhodnutia)
  • pre tímy, ktoré vypadnú zo štvrťfinále Play-off, sa sezóna končí, nehrá sa o umiestnenie na 5. – 8. mieste (umiestnenie sa určí podľa tabuľky po základnej časti)
  • súboj o 3. miesto sa hrá iba jeden zápas
 • Pohár nádeje sa hrá na 2 víťazné zápasy v dĺžke 3x12 min. čistého času, zápasy Pohára nádeje musia vždy poznať víťaza, v prípade rozhodujúceho tretieho zápasu, tzv. tie-breaku, sa za stavu 1:1 na zápasy hrá po ukončení druhého zápasu po 5 minútovej prestávke formou dodatkovej tretiny v dĺžke trvania 12 minút čistého času, ak sa počas 12 minút skončí 3. tiebreakový zápas nerozhodne, rozhodnú o postupujúcom nájazdy klasickým formátom (3 vs. 3, resp. do rozhodnutia)
  • pre tímy, ktoré z Pohára nádeje, sa sezóna končí, nehrá sa o umiestnenie na 11. – 14. mieste (umiestnenie sa určí podľa tabuľky po základnej časti)
 • hracie dni Play-off a Pohára nádeje budú výlučne sobota a nedeľa
minimálny počet hráčov pre zahájenie zápasu je 1 brankár a 6 hráčov! (brankár, alebo hráč v brankárskej výstroji, musí byť na zápase prítomný)
 • výnimku môžu udeliť rozhodcovia len v prípade, že brankár, alebo šiesty hráč, je na ceste a dorazí na zápas pred skončením 1. tretiny – ak sa tak neudeje, zápas je kontumačne ukončený po 1. tretine
výklad pravidla:
 • tím môže hrať celý zápas bez brankára, avšak ten sa musí na zápas dostaviť minimálne do konca prvej tretiny
 • ak je zrejmé, že požadovaný minimálny počet hráčov 6+1 nebude môcť byť do konca prvej tretiny dodržaný, rozhodcovia kontumačne ukončia zápas ešte pred jeho začiatkom

PREKLADANIE ZÁPASOV:
prekladanie zápasov je možné len pri dodržaní týchto pravidiel:
 • maximálne 2 preložené zápasy za sezónu / tím
 • s preložením zápasu musí súhlasiť súper a preklad zápasu musí byť oznámený minimálne 24 hodín pred začiatkom zápasu
 • s termínom dohrávky musí súhlasiť súper, musí byť nahlásený ihneď a musí ho schváliť BBHbÚ
  • ak termín dohrávky nebude ihneď oznámený, BBHbÚ preloženie zápasu nepovolí ani napriek súhlasu súpera!
 • všetky kompenzácie ohľadom preloženia zápasu znáša tím, ktorý o preklad požiadal
 • ak nebude možné odohrať zápas v nahlásenom a dohodnutom náhradnom termíne z titulu vyššej moci, potom v prípade, že sa súperi nedohodnú, kontumačne prehráva tím, ktorý o preklad pôvodne žiadal
  • toto pravidlo neplatí, ak súper s preložením a náhradným termínom súhlasil, zápas je možné odohrať, no potom sa naň nedostavil

KONTUMÁCIE:
za kontumáciu v dôsledku nedostavenia sa na zápas v minimálnom požadovanom počte hráčov a v čase úradného začiatku (vrátane čakacej doby) za predpokladu, že tím oznámi súperovi a ŠTK BBHBU, alebo VV BBHBU minimálne 24 hodín pred začiatkom zápasu, že na zápas nenastúpia, sa udeľujú nasledovné pokuty:
 • za každý takýto priestupok napomenutie a odpočítanie 1 bodu z tabuľky po konci sezóny
  • za predpokladu, že vedúci tímu sa preukázateľne snažil o preloženie stretnutia zo závažných dôvodov, ŠTK BBHbÚ môže rozhodnúť o odpustení trestu odpočítania bodov
 • k tomu musí byť predložený dôkazový materiál, napr. mailová komunikácia, alebo písomné, či telefonické potvrdenie vedúceho tímu súpera o tom, že bol oslovený, ale s preložením nesúhlasil
za kontumáciu v dôsledku nedostavenia sa na zápas v minimálnom požadovanom počte hráčov a v čase úradného začiatku (vrátane čakacej doby) a súčasne v prípade, že tím toto neoznámi tak súperovi, ako aj ŠTK BBHBU, alebo VV BBHBU minimálne 24 hodín pred začiatkom zápasu, sa udeľujú nasledovné tresty a pokuty:
 • za prvý takýto priestupok 50 EUR a odpočítanie 3 bodov z tabuľky:
  • 25 EUR v prospech BBHbÚ za uhradenie nájmu a odmien činovníkom stretnutia
  • 25 EUR do kompenzačného fondu BBHbÚ – BBHbÚ následne poskytne súperovi 25 EUR z kompenzačného fondu BBHbÚ
 • za druhý takýto priestupok 75 EUR a odpočítanie 3 bodov z tabuľky:
  • 25 EUR v prospech BBHbÚ za uhradenie nájmu a odmien činovníkom stretnutia
  • 50 EUR do kompenzačného fondu BBHbÚ – BBHbÚ následne poskytne súperovi 25 EUR z kompenzačného fondu BBHbÚ
za tretiu kontumáciu v sezóne v dôsledku nedostavenia sa na zápas (ohlásenú, či neohlásenú) je družstvo zo súťaže vylúčené
v prípade, že k úhrade pokút nedôjde najneskôr do 5 pracovných dní od rozhodnutia Riadiaceho orgánu súťaže, bude mať tím zastavenú činnosť až do vyrovnania podlžnosti a postupovať sa bude podľa Súťažného a Disciplinárneho poriadku BBHbÚ

POVINNÝ VÝSTROJ:
 • kompletný výstroj v zmysle pravidiel hokejbalu
 • jednotná sada dresov (ŠTK BBHbÚ udeľuje výnimku pre max. 3 dresy, avšak musí byť dodržaná farebná kombinácia)
 • POVINNÉ PRILBY
  • hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov je povinný nosiť na prilbe celotvárový kryt (mriežka, alebo celotvárové plexisklo),
  • hráč, ktorý nedovŕšil 20 rokov je povinný nosiť na prilbe minimálne plexisklo na ochranu očí
 • chrániče nôh sú povolené v minimálnom rozsahu futbalových chráničov, akékoľvek chrániče nôh (okrem volejbalových/hádzanárskych chráničov kolien a neoprénových ortéz kolena) musia byť riadne zakryté štucňami alebo teplákmi, ŠTK BBHbÚ odporúča nosiť chrániče, ktoré chránia kolená športovca
individuálne trofeje pre sezónu 2018/2019:
 • najlepší strelec (na základe štatistík – počíta sa základná časť + play-off),
 • najlepší nahrávač (na základe štatistík – počíta sa základná časť + play-off),
 • najproduktívnejší hráč (na základe štatistík – počíta sa základná časť + play-off),
 • najlepší brankár (štatistiky + hlasovanie tímov + hlasovanie VV BBHbÚ a ŠTK BBHbÚ),
 • najlepší útočník (hlasovanie tímov + ŠTK a VV),
 • najlepší obranca (hlasovanie tímov + ŠTK a VV),
 • najužitočnejší hráč - MVP (hlasovanie tímov + ŠTK a VV),
 • najlepší hráč do 20 rokov (hlasovanie ŠTK a VV),
 • najlepší rozhodca (hlasovanie tímov)
 • hviezda zápasov (hlasovanie rozhodcov po každom zápase)
Návrat na obsah